Festivalboder - Festival stalls

DET JØDISKE SAMFUND

Kom og mød repræsentanter fra Det Jødiske Samfund og hør, hvordan du kan blive en del af fællesskabet. I boden vil der være mulighed for at bladre i og købe et udvalg af de nyeste bøger om jødiske emner.

THE JEWISH COMMUNITY IN DENMARK

Come and meet representatives from The Jewish Community and learn how you can become part of the community. At the stand there is also an opportunity to browse through and buy a selection of the latest Danish books on Jewish topics.​

HAKOAH

I anledning af klubbens 100-års jubilæum udgiver Jødisk Idrætsforening Hakoah den første bog om klubbens historie: JIF Hakoah: 100 år (1924-2024). Forfatterne David Jano og Philip H. Blüdnikow har været igennem bunker af blade, fotos og arkiver for at bringe dig hele historien om Danmarks bedste og eneste jødiske idrætsforening – de største kampe, de mest markante skikkelser og de herligste anekdoter. Bogen bliver lanceret ved en bogreception i Det Jødiske Hus under festivalen og vil herefter kunne købes i Hakoahs bod i gården

HAKOAH

On the occasion of the club's 100th anniversary, the Jewish Sports Association Hakoah has published the first book about the club's history: JIF Hakoah: 100 years (1924-2024). The authors David Jano and Philip H. Blüdnikow have gone through piles of magazines, photos and archives to bring you the whole story of Denmark's best and only Jewish sports association - the biggest matches, the most significant figures and the most glorious anecdotes. The book will be launched at a book reception in Det Jødiske Hus during the festival and will then be available for purchase at Hakoah's stand.​

JU

Kom og mød JU’s bestyrelse, hør hvordan jødisk ungdomsliv ser ud i Danmark. Se hvad vi laver, og hvad JU som organisation har opnået det seneste års tid. Er du selv mellem 18-35 år, kan du komme og se, om vores aktiviteter skulle være noget for dig. Er du uden for vores aldersgruppe, kan du høre om, hvordan du kan støtte vores fremtidige arbejde.

JU

Come and meet JU's board, hear about what Jewish youth looks like in Denmark. See what we do and what JU, as an organisation, has achieved over the past year. If you yourself are between 18-35 years old, you can come and see if our activities would be something for you. If you are outside our target age group, you can find out how you can support our future work.​

DANSK ZIONISTFORBUND

Kom og få en snak med Dansk Zionistforbunds bestyrelse og hør om, hvordan vi på flere planer arbejder på at sikre en fair og sober information om Israel. Du vil blive præsenteret for vores blad og andre pjecer, og du vil bl.a. kunne høre om vores politikerrejser og skolebesøg. Vi byder også på en lille snack fra Israel.

THE DANISH ZIONIST FEDERATION

Come and have a talk with the members of the Danish Zionist Federation and hear about how we work on several plans to ensure fair and true information about Israel. You can see our magazine and other leaflets and hear about our politician trips and our school visits. We also offer a small snack from Israel.​

SHIR HATZAFON

Shir Hatzafon Progressiv Jødedom i Danmark er en af tre statsanerkendte jødiske menigheder i Danmark med base i København. Menigheden er tilknyttet World Union for Progressive Judaism, som i andre lande er kendt under betegnelser som liberal eller reformjødedom. Medlemmer af Shir Hatzafon vil fortælle om de aktiviteter og arrangementer, menigheden arrangerer.

SHIR HATZAFON

Shir Hatzafon Progressive Judaism in Denmark is one of three state-approved Jewish congregations in Denmark, based in Copenhagen. The congregation is associated with the World Union of Progressive Judaism, which is known in other countries under terms such as liberal or reform Judaism. Members of Shir Hatzafon will talk about the activities and events organized by the congregation.​

​VENNER AF DANSKE JØDER

Foreningen Venner af Danske Jøder blev stiftet i august 2021, bl.a. med baggrund i den stigende antisemitisme både her i landet og i verden udenfor. Formålet med foreningen er at udbrede kendskabet til og forståelsen for jødisk liv og kultur her i landet blandt ikke-jødiske danskere. Særligt gælder det at udbrede kendskabet til danske jøders store og imponerende bidrag til det danske samfund og jødernes 400-årige succesfulde integrationsproces. Foreningen vil arbejde for, at danske jøder kan leve i tryghed og frihed på lige vilkår med resten af den danske befolkning. Foreningen vil derfor slå ring om og stå vagt om danske jøder og bygger således på “ånden fra 43”.

ASSOCIATION FRIENDS OF DANISH JEWS

The association was started in August 2021 due to increasing antisemitism. It seeks to increase the knowledge and understanding of Jewish life and culture in Denmark among non-Jews. Especially to increase awareness of Danish Jews’ large and impressive contribution to Danish society and the successful integration. The association is working towards equality for Jews with the rest of the Danish population.​

WIZO DANMARK

I WIZO Danmarks stand kan man høre mere om WIZO’s arbejde, både som dansk-jødisk forening og som velgørende NGO i Israel. WIZO står for Women’s International Zionist Organization, hvis målsætning er at hjælpe udsatte kvinder og børn i Israel. Desuden kan man støtte sagen ved at blive medlem eller ved at købe fx chanukkah-stager, kalotter, mezuzot, kort, davidsstjerner mm.

WIZO DENMARK

At WIZO Denmark’s stand you can learn more about WIZO – Women’s International Zionist Organization – both as a Danish-Jewish Organization and as a charity NGO in Israel. WIZO’s goal is to help vulnerable women and children in Israel. You can support the organization by becoming a member or by buying items like chanukias, kippot, mezuzot, Jewish holiday cards and Magen Davids from us.​

UNGARNS AMBASSADE

Den ungarske ambassade stiller op med en bod med gratis smagsprøver på bl.a. vin, snacks og tyggegummi produceret i Ungarn. Danubiana Winery tilbyder C.Grass Gewürztraminer 2023, en gylden, sød vin med en intens bouquet af rosenblade, og Adelma Chardonnay / Pinot Grigio Blush 2023 / Cabernet Sauvignon 2020, alle tre elegante, tørre vine med en frugtagtig kompleksitet, glatte og fyldige med en dejlig lang finish. Fra Nebar Kft kan du smage veganske, glutenfri og laktosefri crackers og snacks. Og endelig kan børn og andre tyggegummi-entusiaster prøve det specielle CrazyGummy tyggegummi med smag af jordbær, kirsebær, citron eller appelsin, som skulle være virkelig godt at lave bobler med.

EMBASSY OF HUNGARY

The Hungarian embassy has a stand with free samples of wine, snacks and chewing gum produced in Hungary. Danubiana Winery offers C.Grass Gewürztraminer 2023, Adelma Chardonnay / Pinot Grigio Blush 2023 and Cabernet Sauvignon 2020. From Nebar Kft you can taste vegan, gluten-free and lactose-free crackers and snacks. And finally, you can try the special CrazyGummy chewing gum with strawberry, cherry, lemon or orange flavors.​

KEREN HAYESOD

Keren Hayesod Danmark er en del af den internationale organisation Keren Hayesod, der i samarbejde med det globale jødiske samfund og israelske venner og sympatisører arbejder på at samle penge ind til at forbedre udsatte israelske befolkningsgruppers levevilkår, uanset deres religiøse eller etniske tilhørsforhold. Læg vejen forbi Keren Hayesod Danmarks informationsbod, hils på og hør mere om foreningens projekter. Er du ikke allerede medlem af Keren Hayesod Danmark, er det måske noget for dig. Det er let og føles godt at gøre en forskel.

KEREN HAYESOD DENMARK

KHD is a part of the international organization Keren Hayesod that raises money in order to improve the living conditions of vulnerable Israeli population groups. Visit Keren Hayesod Denmark’s information booth, meet us and hear the latest news about our current projects. It’s easy and feels good to make a difference. See you!​

KKL

Kom og besøg KKL-Danmark. KKL er en NGO og en af verdens ældste og mest innovative miljøorganisationer. Vi arbejder med at skabe grønne oaser i byområder og med udvikling af bæredygtigt landbrug. Siden 1901 har KKL plantet mere end 250 mio. træer, etableret dambrug og skabt grøn udvikling i tidligere ørkenområder i Israel. Den viden, som forskerne tilegner sig i KKL’s R&D-centre, formidles kontinuerligt til områder i verden, der lever med samme tørre og varme klimatiske forhold som i Israel. Besøg vores bod og se bl.a. en video om det arbejde, KKL udfører.

KKL

Visit environmental NGO KKL-Denmark. Learn about current and future projects in Israel, where KKL makes the Negev green and the Golan greener. Since 1901, the KKL has planted over 250 million trees, established farms and created green development in former desert areas in Israel.​

RADIO SHALOM – DEN JØDISKE RADIO I DANMARK

Brænder du inde med dine meninger? Vil du få dit budskab ud i verden? Kom til Radio Shalom København, din jødiske radio! Vi kan skabe debat sammen! Vi kan gøre en forskel sammen! Vi ser frem til at møde dig på Kulturfestivalen. Lad os lære hinanden at kende, fortæl om dine ideer, vær med til at lave programmer, lær studieteknikken. Vi dækker alle sider af jødisk liv i Danmark, Europa og Israel. Vi interviewer fremtrædende personer, diskuterer aktuelle begivenheder. Vores kultur- og debatprogrammer går i dybden med relevante emner. Vores musikprogrammer holder sig updated om klassisk, klezmer og jazz. Det er sjovt at lave radio! Det nytter at lave radio!

RADIO SHALOM – THE JEWISH RADIO IN DENMARK

Are you passionate about vital issues” Want to get your message out, create debate, and promote change! Join Radio Shalom Copenhagen, your Jewish Radio. Tell us your ideas, learn about radio, and manage studio technique. We cover all aspects of Jewish life in DK, EU, and Israel. We interview prominent people, debate current events, update on present developments. Doing radio is fun. Doing radio is worthwhile.​

Kontakt

Det Jødiske Samfund i Danmark​

CVR: 18227916

Krystalgade 12, 1172 København K

Klik her for rutevejledning

 

E-mail: info@jkfestival.dk

Følg os på Sociale medier

facebook (2)  instagram (1)

Copyright © 2021 Det Jødiske Samfund i Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.