Last Folio

(Eng: Last Folio)

Arrangør: Slovakiets ambassade i Danmark / Tysklands ambassade i Danmark / Israels ambassade i Danmark /

​Jewish Culture in Copenhagen / Jødisk Kulturfestival

​08.06 Kl. 17.00 – 19.30 CINEMATEKET

Danish

​(sprog: ENG)

Last Folio er først og fremmest gribende fotografier fra en efterladt kultur – udgangspunktet er en skole i Slovakiet, der næsten 60 år senere stod akkurat som den dag, eleverne og deres forældre blev deporteret til KZ-lejr i 1942 - med åbne kladdehæfter, bøger og sukker i skabene.

Den verdenskendte fotograf, Yuri Dojc vender adskillige gange tilbage til sit hjemland, Slovakiet, som han forlod efter den sovjetiske invasion i 1968. Under sin søgning efter egne rødder lykkes det ham utrætteligt og minutiøst at fotografere vidnesbyrd fra de tidligere blomstrende jødiske menigheder. Han opsøger begravelsespladser, synagoger, loftsrum. Alt forladt og urørt. Jødiske overlevende og landsbyernes vidner til nazisternes grusomme fremfærd bliver portrætteret og får ordet. En forladt jødisk skole med de næsten helt nedbrudte, støvede bind viser sig også at rumme viden om fotografens eget ophav. På en af de efterladte bøger står navnet Jakob Deutsch, fotografens bedstefar, en mand, han aldrig mødte.

Som en centralt event viser Kulturfestivalen i juni den britisk-slovakiske filmskaber Katya Krausovas dokumentarfilm, som fortæller hele historien bag.

 • Udstillingen kan ses ind til 12. juni på Den Sorte Diamant
 • ​Dokumentaren vises på Cinemateket den 8. juni kl. 17
 • Guidede ture ved dokumentarens skaber, Katya Krausova, 8. og 10. juni kl. 10 og 11.30.

Udstillingen er støttet af:

 • ​Ministry of Foreign Affairs and European Affairs of the Slovak Republic
 • ​Dansk Jødisk Museum
 • ​Ambassaderne for Slovakiet, Israel, Tyskland og Canada
 • ​Rothschild Foundation Europe
 • ​Pentagram, Epson Canada​

English

Last Folio

​(language: ENGLISH)

Last Folio is first and foremost gripping photographs from a culture left behind - the starting point is a school in Slovakia that for almost 60 years stood exactly as the day the pupils and their parents were deported to concentration camp in 1942 - with open notebooks, books and sugar in the cupboards. The world-renowned photographer, Yuri Dojc, returns several times to his homeland, Slovakia, which he left after the Soviet invasion in 1968. During his search for his own roots, he tirelessly and meticulously manages to photograph testimonies from the previously flourishing

Jewish congregations. He seeks out cemeteries, synagogues, and attics. Everything abandoned and untouched. Jewish survivors and village witnesses to the atrocities of the Nazis are portrayed and given the opportunity to tell their story. An abandoned Jewish school with the almost completely decomposed, dusty volumes also turns out to contain knowledge about the photographer's own origins. On one of the books left behind is the name Jakob Deutsch, the photographer's grandfather, a man he never met.

As a central event the Culture Festival will screen the documentary by British Slovak film producer Katya Krausova, which tells the story behind the exhibition.

 • ​The exhibition can be seen until 12. June at Den Sorte Diamant (National Liibrary)
 • ​The documentary will be shown at Cinemateket 8. June at 17:00.
 • ​Guided tours with Katya Krausova, 8. and 10. June at 10.00 and 11.30

The exhibition is supported by

 • ​Ministry of Foreign Affairs and European Affairs of the Slovak Republic
 • ​The Danish Jewish Museum
 • ​Embassies of Slovakia, Israel, Germany and Canada
 • ​Rothschild Foundation Europe
 • ​Pentagram, Epson Canada

Kontakt

Det Jødiske Samfund i Danmark​

CVR: 18227916

Krystalgade 12, 1172 København K

Klik her for rutevejledning

 

E-mail: info@jkfestival.dk

Følg os på Sociale medier

facebook (2)  instagram (1)

Foto: Bernard Hoch

​Copyright © 2021 Det Jødiske Samfund i Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.