Om

Jødisk Kulturfestival arrangeres i år for 7. gang. Festivalen sætter fokus på mange aspekter af jødisk kultur: musik, film, mad, foredrag og debat om aktuelle emner. Der er både plads til underholdning og fordybelse. Plads til glæde og til mere alvorlige emner.

Det Jødiske Samfund i Danmark er hovedarrangør. Festivalen bliver støttet af følgende fonde, sponsorer og institutioner:

Københavns Kommune
Kulturstyrelsen
Den Amerikanske Ambassade
Den Polske Ambassade
Nordea Fonden
Knud Højgaards Fond
Augustinus Fonden
Ernst og Vibeke Husmans Fond
Anonym Sponsor
Ivan Nadelmann
Beckett Fonden
Den Israelske Ambassade
Oticon
Samuel Knobel
Statens Kunstfond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Den Ungarske Ambassade
Den Rumænske Ambassade
Den Østrigske Ambassade

Festivalen samarbejder også med mange organisationer, foreninger og frivillige.
INFORMATIONSBODER

Under festivalen vil der være repræsentanter fra jødiske foreninger. Her kan du møde gamle og
få nye vener – og frem for alt få en masse spændende at vide. Du kan besøge følgende foreninger og organisationer:

DET JØDISKE SAMFUND I DANMARK
Kom og hør nærmere om det jødiske samfund herhjemme, som efterhånden har eksisteret i snart 400 år. Hør om jødiske helligdage og jødiske traditioner. Hør om jødiske kulturaktiviteter og bliv inspireret af en særdeles aktiv jødisk menighed. Hør om hvordan du kan blive en del af den. Ledende medlemmer af Det Mosaiske Troessamfund/Det Jødiske Samfund i Danmark, bl.a. kontorchef Alan Melchior, vil være til stede ved boden. Infomateriale, brochurer, indmeldingsblanketter m.m. vil være at finde sammen med et udvalg af relevante publikationer.

Meet representatives of the Danish Jewish Community in the stall including the Head of Administration Mr. Alan Melchior. We have pertinent materials in the stall including information flyers, booklets, admission papers and a bonanza of relevant books.

AKTIONSGRUPPEN FOR JØDERNE I SKT. PETERSBORG
Aktionsgruppen vil præsentere brochurer og andet materiale vedrørende Aktionsgruppens aktiviteter og arbejde for børn og de ældre i Skt. Petersborg.

The Danish Committee for Jews in St. Petersburg will present its work for the Jewish Community in St. Petersburg.

Carolineskolen – The Jewish School
Kom og mød Carolineskolen, børnehaven og vuggestuen!
I sommeren 2017 flytter skolen, børnehaven og vuggestuen til nye, smukke omgivelser på Strandvejen 93. Samtidig sammenlægges Carolineskolen med børnehaven og vuggestuen og vi bliver til én fælles organisation, hvor vi giver børn fra 0 – 15 år et stærkt fællesskab, der rækker langt ind i voksenalderen, en klar jødisk identitet og voksne, der virkelig brænder for at gøre dagene spændende og fyldt med læring og gode oplevelser for alle børn.

Come and meet the Jewish school, kindergarten and nursery!
In the summer of 2017 the school, kindergarten and nursery are moving to new, beautiful surroundings at Strandvejen 93. At the same time all three will be merged into one single organization, to give children 0-15 year a Jewish identity that reaches far into adulthood.

DANSK ZIONISTFORBUD
I DZF-boden vil du møde bestyrelsesmedlemmer, som vil orientere dig om organisationen og dens virke. Her får du mulighed for at få svar på dine spørgsmål, ligeledes kan du får brochurer og pjecer, hvor du kan læse om Dansk Zionistforbunds arbejde og om Israel. Desuden kan du få smagsprøver fra Israel. Vi glæder os til at se jer.

Learn more about the work of the Danish Zionist Federation. Meet members of the board and have a little taste of Israel.

DEN DANSKE ISRAELINDSAMLING
Mød Keren Hayesod Danmark under årets kulturfestival, hvor det er muligt at tegne medlemskab, rekvirere nyt materiale og hilse på bestyrelsen, som vil være til stede dagen igennem.

Meet Keren Hayesod Denmark during this year’s Jewish Cultural Festival, where it will be possible to sign up for a membership, acquire new material and meet the Board that will be present throughout the day.

KKL
Kom og besøg KKL-Danmark. KKL er en NGO og en af verdens ældste og mest innovative miljøorganisationer. Vi arbejder med at skabe grønne oaser i byområder og med udvikling af bæredygtigt landbrug. Siden 1901 har KKL plantet mere end 250 mio. træer, etableret dambrug og skabt grøn udvikling i tidligere ørkenområder i Israel. Den viden, som forskerne tilegner sig i KKLs R&D-centre, formidles kontinuerligt til områder i verden, der lever med samme tørre og varme klimatiske forhold som i Israel. Mød de nye medlemmer af KKL-Danmarks bestyrelse og hør om igangværende og fremtidige projekter i Israel, hvor KKL gør Negev grøn og Golan grønnere.

Visit environmental NGO KKL Denmark. Learn about current and future projects in Israel, where KKL makes Negev green and Golan greener. Since 1901, the KKL has planted over 260 million trees, established farms and created green development in former desert areas in Israel.

NewOutlook
Besøg den dansk-jødiske fredsbevægelse, der beskæftiger sig med Israels problematik og fredsprocessen i Mellemøsten. NewOutlook fokuserer på bevarelsen af jødedommens humanistisk-etiske værdier og løsning af konflikten i Mellemøsten. Besøg NewOutlooks bod sammen med bevægelsen Salaam-Shalom, som tilsammen taler om muslimernes og jødernes sammeneksistens samt multikultur.

New Outlook is a Danish-Jewish peace organisation deeply concerned with the survival of the state of Israel and with the survival of Judaism’s humanistic-ethical values. Visit NewOutlook together with the organisation Salaam-Shalom that focus on multiculturalism and coexistence.

RADIO SHALOM
Velkommen til Radio Shalom. Du kan høre mere om radioen og møde nogle af medarbejderne. Du kan få flere oplysninger om udsendelser og mulighed for at blive aktiv lytter.

Welcome to Radio Shalom. You can learn more about the radio and meet some of the employees. Find more information about the programs and the opportunity to be active listener.

WIZO
I WIZO’s stand kan man høre mere om WIZO, både som dansk forening og som velgørende NGO i Israel. Desuden kan man støtte sagen ved at købe f.eks. kalotter, mezuzot, kort og davidstjerner mm.

At the WIZO stall you can learn more about WIZO, both as a Danish Organization and as a Charity NGO in Israel. You can also support the organization by purchasing artifacts like Kippot, Mezuzot, Jewish Holiday Cards and Magen Davids.

ØresundsLimmud
Limmud er for de, som interesser sig for alle mulige jødiske emner mellem himmel og jord og/eller ønsker at berige deres jødiske identitet. Vi fortæller, hvordan du kan blive inspireret, provokeret, få mere indsigt, socialisere med andre, som også elsker at få mere at vide og som gerne vil have nye oplevelser. ØresundsLimmud er et årligt lokalt videns-event drevet af frivillige. Mød dem og hør om det er noget for dig.

Limmud is for you, if you are interested in Jewish topics and/or want to enrich your Jewish identity. We will tell you how you can be inspired, provoked, gain insights and socialize with others who also want to know more and have new experiences. ØresundsLimmud is a yearly, local event arranged by volunteers. Meet them and find out if it is something for you.

MAD UNDER FESTIVALEN
DJS’ kok, Preben Jensen, sørger for lækker mad for børn og voksne under hele festivalen, hvor der vil blive serveret et bredt udvalg af kosher mad. Der vil være tændt for grillen søndag kl. 11:00 – 19:00, og mandag kl. 11:00 – 17:00.

The chef of the Jewish Community in Denmark (DJS) Mr. Preben Jensen will provide delicious food for children and adults during the festival. The barbecue will be on Sunday 11 AM to 7 PM and Monday 11 AM to 5 PM.